Voorstellen


Pieter van Leeuwen

Aidanpro wordt gevormd door coach, samenwerkingsprocesbegeleider en onderwijstechnicus Pieter van Leeuwen, bijgestaan door specialisten op diverse terreinen waaronder bijvoorbeeld bestuurskunde, sociologie en ICT. Pieter van Leeuwen, individueel of samen met collega’s, voert opdrachten uit op het gebied van advies, coaching en bemiddeling.

Aidanpro

Het trainingsmateriaal is goed onderbouwd en gedurende de training zal de nadruk liggen op de praktijk. Alvorens met uw organisatie de training aan te gaan is het van belang om binnen de bedrijfsstructuur te inventariseren wat de eventuele problemen zijn en daar een passend trainingstraject bij op te zetten: uw training is een stuk maatwerk dat aansluit bij uw bedrijf.

De trainingen van Aidanpro zijn door praktische ervaring en theoretische onderbouw ontwikkeld. Praktijk ervaring werd onder andere opgedaan door groepstrainingen te geven in de Arctic- en andere ruige gebieden.