Opzet van een training


De teamtraining wordt inhoudelijk op uw probleemsituatie toegesneden (maatwerk). Iedere training omvat 4 aandachtsgebieden die al naar gelang de ontwikkelingsfasen van het team meer of minder aandacht vragen.

Op weg naar het doel.

In deze fase van het teambuildingsproces wordt het fundament voor betrokkenheid gelegd. Er is aandacht voor visievorming, formuleren en uitwerken van teamdoelen en het optimaliseren van waarden.

Werken aan effectiviteit.

Elk team herbergt een schat aan mogelijkheden. Bij een goede verdeling van taken en bevoegdheden is het belangrijk dat alle teamleden hun persoonlijke kwaliteiten en talenten op krakteristieke wijze kunnen inzetten ten gunste van de taken en/of doelen van het team. Dit bevordert niet alleen de onderlinge samenwerking, maar draagt ook bij aan het persoonlijk welzijn van een ieder. Daarnaast is er in deze fase oog voor symptonen van slecht teamwork.

Succesvol teamwork.

Effectieve communicatie vormt de basis voor een soepele samenwerking binnen een team. Succesvolle teams kenmerken zich door een sfeer van openheid, onderling respect en vertrouwen. Er wordt daadwerkelijk geluisterd naar elkaars ideeën en meningen, ook is er ruimte voor het uiten van emoties en gevoelens. Aandachtspunten: stimuleren van onderlinge feedback, creatief problemen oplossen, succesvol omgaan met weerstand en conflicten en komen tot effectieve besluitvorming.

Topprestaties leveren.

Een team dat zich kenmerkt door grote resultaat verantwoordelijkheid is in staat om veranderingen om te zetten in verbeteringen. Om de kwaliteit te waarborgen is het belangrijk om successen te koesteren, de motivatie en betrokkenheid van het team te blijven prikkelen en regelmatig voortgangs- en evaluatiegesprekken te voeren.