Home


Een groot personeelsverloop, veel ziekteverzuim, teruglopende productie en strijd in uw (deel)organisatie.

Dit zijn kenmerken dat er in uw organisatie iets niet goed gaat. Conflicten zijn erg kostbaar en frustrerend, zij kunnen u zelfs uw bedrijf kosten.

Bovenstaande zaken hebben vaak als oorzaak interne communicatie problemen. Verkeerde inschattingen, -rivaliteit, onbegrip en mismanagement hebben vaak grote gevolgen.

Onze organisatie gaat er vanuit dat bewustwording en begrip de kernwoorden zijn voor een gezonde en goedlopende organisatie. Het is essentieel dat wij, voordat de praktische kant van de training zal worden opgezet, een goed beeld krijgen van de leidinggevende structuur en de groepsdynamiek in kaart brengen. Hiervoor willen wij ons graag, voorafgaand aan de training op de benodigde niveauís informeren.

Wij vinden het van groot belang voor uw organisatie dat ieder lid van de doelgroep dan ook daadwerkelijk bij de training aanwezig is gedurende de volledige duur daarvan.