Aanpak


Zijn de volgende vragen voor uw organisatie aan de orde:

  • Hoe creŽer ik een resultaatgerichte bedrijfscultuur?
  • Hoe verbeter ik de samenwerking tussen de leden in een team?
  • Hoe realiseer ik dat mijn medewerkers zelfstandiger en resultaat gerichter binnen het team gaan werken?

Een sportteam is zoals een afdeling binnen een organisatie. In succesvolle teams wordt er vanuit een gedeelde visie samen gewerkt en op het doel afgegaan. De teamleden worden vanuit hun specifieke kracht ingezet, waardoor ze professioneel en resultaatgericht kunnen werken. Er is een positief werkklimaat, waarin zaken als een open communicatie, onderling respect en vertrouwen een belangrijke plaats innemen. Het team zorgt voor permanente kwaliteitszorg en speelt pro-actief op situaties in. Hierdoor worden veranderingen steevast omgezet in verbeteringen.

De Aidanpro trainingen zijn bestemd voor het (midden)kader van bedrijven, organisaties en onderwijsinstellingen. Deze trainingen kunnen bijdragen aan de oplossing van conflicten, personeelsverloop en productieterugloop. De trainingen kunnen worden aangepast aan het niveau van de deelnemers, afhankelijk van het niveau zal de training van meer praktisch naar theoretisch overgaan. De trainingen zijn voor iedereen goed te volgen en vinden plaats in een ontspannen en vriendelijke sfeer.

De trainingen zijn bestemd voor teams die:

  • de onderlinge samenhang willen vergroten;
  • het zelfsturend vermogen verder willen ontwikkelen;
  • de balans willen vinden tussen onderlinge betrokkenheid en individuele verschillen;
  • professioneel en resultaatgerichter willen werken.

Uiteraard is er na een training(sessie) de mogelijkheid om binnen uw organisatie de gevolgen van de training door te nemen.